Μόλις ολοκληρωθεί το δημιουργικό μια δουλειάς το επόμενο στάδιο είναι η τελική εκτύπωση του αρχείου. Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφύγουμε ορισμένα συνηθισμένα προβλήματα. Αυτά συνήθως προέρχονται από το μη σωστό τρόπο κλεισίματος ενός αρχείου. Ορισμένα από τα προβλήματα αυτά είναι: η

Εκτύπωση αφίσας: Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία διαφήμισης, μαζικής προβολής ενός μηνύματος και επικοινωνίας. Οι αφίσες χρησιμοποιούνται για την ανακοίνωση διάφορων συναυλιών, παραστάσεων ή εκθέσεων. Οι αφίσες είναι απαραίτητες για τη διαφήμιση των εκδηλώσεων αυτών καθώς και για την επιτυχία τους. Χρησιμοποιούνται

Εκτύπωση Offset: Πρόκειται για μια μέθοδο εκτύπωσης όπου το χαρτί δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την εκτυπωτική πλάκα (τσίγκος). Έρχεται όμως σε επαφή με έναν κύλινδρο καουτσούκ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά του θέματος στο χαρτί. Η μέθοδος αυτή έχει άριστα ποιοτικά

Οι επαγγελματικές κάρτες χρησιμοποιούνται για να προβάλουν μια επιχείρηση ή ένα άτομο με συγκεκριμένη ειδικότητα. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να δοθούν οι βασικές πληροφορίες στους υποψήφιους πελάτες. Μπορούν να τυπωθούν σε μία τεράστια γκάμα χαρτιών, σε διάφορα μεγέθη με το πιο σύνηθες να είναι

Έχοντας 40 χρόνια εμπειρία στο χώρο των εκτυπώσεων – μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας – άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είμαστε οι πλέον κατάλληλοι και αξιόπιστοι συνεργάτες σας για την εκτύπωση του προεκλογικού υλικού τόσο των συνδυασμών όσο και των υποψηφίων. Η άριστη ποιότητα των προϊόντων μας σε

Πρωταρχικά ας δούμε πρώτα τι σημαίνει CTP. Το Computer to Plate (CTP) όπως είναι η πλήρης ονομασία είναι μια τεχνολογία απεικόνισης που χρησιμοποιείται στις σύγχρονες διαδικασίες εκτύπωσης. Μια εικόνα που δημιουργείται σε μια εφαρμογή (DTP) εξάγεται και απεικονίζεται απευθείας σε μια ψηφιακή πλάκα εκτύπωσης (τσίγκος).Πρόκειται

Τι είναι το αρχείο .pdf; To pdf (portable document format) είναι είδος αρχείου που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση εγγράφων ανεξαρτήτως λογισμικού και λειτουργικού συστήματος. Κάθε αρχείο της μορφής pdf περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή ενός καθορισμένου εγγράφου. Σε αυτά περιλαμβάνεται το κείμενο, οι γραμματοσειρές, τα γραφικά και άλλες

Πολλές φορές το αποτέλεσμα του τελικού μας προϊόντος μπορεί να έχει αποκλίσεις από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε κλείσει σωστά το. Ένα από τα βασικότερα σημεία που οφείλουμε να προσέχουμε είναι:Α. η ανάλυση των φωτογραφιών να είναι τουλάχιστον

Εκτύπωση Offset vs Ψηφιακή εκτύπωση  Πριν δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε κατηγορίας ας δούμε πρώτα τί είναι η κάθε μέθοδος εκτύπωσης.  Εκτύπωση Offset, τι είναι: Πρόκειται για μια μέθοδο εκτύπωσης όπου το χαρτί δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την εκτυπωτική πλάκα (τσίγκος) αλλά με