Μάρτιος 2019

Home2019Μάρτιος

Έχοντας 40 χρόνια εμπειρία στο χώρο των εκτυπώσεων – μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας – άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είμαστε οι πλέον κατάλληλοι και αξιόπιστοι συνεργάτες σας για την εκτύπωση του προεκλογικού υλικού τόσο των συνδυασμών όσο και των υποψηφίων. Η άριστη ποιότητα των προϊόντων μας σε

Πρωταρχικά ας δούμε πρώτα τι σημαίνει CTP. Το Computer to Plate (CTP) όπως είναι η πλήρης ονομασία είναι μια τεχνολογία απεικόνισης που χρησιμοποιείται στις σύγχρονες διαδικασίες εκτύπωσης. Μια εικόνα που δημιουργείται σε μια εφαρμογή (DTP) εξάγεται και απεικονίζεται απευθείας σε μια ψηφιακή πλάκα εκτύπωσης (τσίγκος).Πρόκειται

Τι είναι το αρχείο .pdf; To pdf (portable document format) είναι είδος αρχείου που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση εγγράφων ανεξαρτήτως λογισμικού και λειτουργικού συστήματος. Κάθε αρχείο της μορφής pdf περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή ενός καθορισμένου εγγράφου. Σε αυτά περιλαμβάνεται το κείμενο, οι γραμματοσειρές, τα γραφικά και άλλες