Έχοντας 40 χρόνια εμπειρία στο χώρο των εκτυπώσεων – μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας – άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είμαστε οι πλέον κατάλληλοι και αξιόπιστοι συνεργάτες σας για την εκτύπωση του προεκλογικού υλικού τόσο των συνδυασμών όσο και των υποψηφίων. Η άριστη ποιότητα των προϊόντων μας σε

Πρωταρχικά ας δούμε πρώτα τι σημαίνει CTP. Το Computer to Plate (CTP) όπως είναι η πλήρης ονομασία είναι μια τεχνολογία απεικόνισης που χρησιμοποιείται στις σύγχρονες διαδικασίες εκτύπωσης. Σε αυτήν την τεχνολογία, μια εικόνα που δημιουργείται σε μια εφαρμογή (DTP) εξάγεται και απεικονίζεται απευθείας σε μια

To pdf (portable document format) είναι είδος αρχείου που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση εγγράφων ανεξαρτήτως λογισμικού και λειτουργικού συστήματος. Κάθε αρχείο της μορφής pdf περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή ενός καθορισμένου εγγράφου, στην οποία περιλεμβάνεται το κείμενο, οι γραμματοσειρές, τα γραφικά και άλλες απαιτούμενες πληροφορίες. Τα πρώτα χρόνια

Πολλές φορές το αποτέλεσμα του τελικού μας προϊόντος μπορεί να έχει αποκλίσεις από το επιθυμητό αποτέλεσμα επειδή έχουμε κλείσει το αρχείο μας με λάθος τρόπος. Ένα από τα βασικότερα σημεία που οφείλουμε να προσέχουμε είναι η ανάλυση των φωτογραφιών να είναι τουλάχιστον 300dpi και να

Εκτύπωση Offset vs Ψηφιακή εκτύπωση Πριν δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε κατηγορίας ας δούμε πρώτα τί είναι η κάθε μέθοδος εκτύπωσης. Εκτύπωση Offset, τί είναι:Πρόκειται για μια μέθοδο εκτύπωσης όπου το χαρτί δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την εκτυπωτική πλάκα (τσίγκος) αλλά με