Είδος: Αυτοκόλλητες ετικέτες σε ρολό

Εκτύπωση: CMYK