Είδος: Tubes

Εκτύπωση: CMYK

Παραγωγή κουτιών κυλινδρικής μορφής (tubes) διαφόρων διαστάσεων.