Είδος: Folder
Εκτύπωση: Offset CMYK
Χαρτί: Invercote 300gr
Φινίρισμα: Στάντζα, Ματ πλαστικοποίηση

Πρόκειται για ένα από τα βασικά έντυπα για τη σωστή και πλήρη παρουσίαση της κάθε επιχείρησης. Τα Folders μπορούν να κατασκευαστούν ανάλογα με τις ανάγκες σας τόσο σε διαστάσεις όσο και σε σχεδιασμό, με ειδικές θήκες ώστε να φιλοξενήσουν έντυπα και φυλλάδια της εταιρίας σας.