Είδος: Έντυπο

Διάσταση: 20cm x 28.5cm (κλειστό)

Αριθμός σελίδων: 4

Εκτύπωση: Offset

Επιπρόσθετες εργασίες: Δίπλωμα

Εκτύπωση διαφημιστικού φυλλαδίου για την KIA Νασιακόπουλος Α.Ε. Αυτή τη στιγμή, η Νασιακόπουλος Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες επιχειρήσεις στο χώρο του αυτοκινήτου στην κεντρική και βόρειο Ελλάδα, με πολλές διακρίσεις και βραβεία (Auto Τρίτη, δημοφιλέστερη εταιρεία στη Θεσσαλία το 2002 και δημοφιλέστερη εταιρεία στη Β. Ελλάδα το 2000 και το 2006 κ.α.)