Είδος: Προσκλητήριο βάπτισης

Εκτύπωση: Offset

Χαρτί: Blancbeige white 300gsm

Επιπλέον εργασίες: λαμινάρισμα (triplex) & βαθυτυπία

 

Παραγωγή ενός ιδιαίτερου προσκλητηρίου για τη βάπτιση της Αριάδνης. Ο λαβύρινθος αποτυπώνεται με βαθυτυπία σε λαμιναρισμένο χαρτί.

Η ιδέα και ο σχεδιασμός έγινε από τον γραφίστα Νικόλα Φαράκλα.