Είδος: Κλασέρ
Εκτύπωση: Offset CMYK
Χαρτί: 150γρ velvet επικαλυμμένο στο χαρτόνι του καλύμματος
Φινίρισμα: Ματ πλαστικοποίηση

Παραγωγή κλασέρ παρουσίασης προϊόντων και δειγματολογίου για την εταιρία Exalco Aluminium Systems, μία από τις τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα, η οποία ιδρύθηκε το 1973 με έδρα τη Λάρισα.