Είδος: Φάκελος / Επιστολόχαρτο / Επαγγελματική κάρτα

Εκτύπωση: Offset

Φάκελος: 11εκ χ 23εκ

Επιστολόχαρτο: 21εκ χ 29.7εκ / χαρτί γραφής 100gsm

Eπαγγελματική κάρτα: λαμιναριστή με ματ πλαστικοποίηση ( 2 όψεις )

 

Εκτύπωση εταιρικών εντύπων για το αρχιτεκτονικό γραφείο MAⱯRS ARCHITEKTUR.