Είδος: Folder
Εκτύπωση: Offset
Χαρτί: Invercote 350gr
Επιπλέον εργασίες: Βερνίκι νερού
Φινίρισμα: Στάντζα